Salg af Vermlandsgade 51

Ejendommen Vermlandsgade 51, 2300 København S er blevet afhændet for ca. DKK 120 mio.

Ejendommen var ejet af Ejendomskommanditselskabet Vermlandsgade 51  - et ejendomsinvesteringsprojekt som blev etableret i 2004.

Investorerne opnår ved salget af ejendommen en fortjeneste på ca DKK 45 mio. (før skat).

Investorernes samlede kapitalindskud til projektet var på etableringstidspunktet ca. DKK 5 mio. Allerede efter ca. 5 år, var investorernes nettolikviditet fra projektet i plus, og pr. primo 2015 akkumuleret på ca. DKK +2 mio. (pga. de skattemæssige fradrag investor har opnået ved deltagelse i projektet).

Wind Ejendomme havde selv en ejerandel på lidt over 10 % af projektet. Der udover har Wind Ejendomme realiseret nogle incentive indtægter i forbindelse med salget af ejendommen.