Nyheder

26/08/2011 WE status

Wind Ejendomme har i foråret 2011 afviklet de sidste større udviklingsprojekter, som virksomheden tidligere har været involveret i.

09/06/2011 Udlejning på Vermlandsgade - byggestart

Wind Ejendomme har (i samarbejde med Colliers) udlejet en butik på 500 m² til Obi Sport A/S.

12/05/2011 Salg af byggegrunde på Krimsvej i København

Ejendomskommanditselskabet WPI A har solgt fire byggegrunde beliggende Krimvej 11-13, 17, 21 og 2

27/01/2011 Faktuelle fejl og vrøvleri i presseomtale af wind ejendomme

I pressen er det fejlagtigt blevet skrevet at Wind Ejendomme (herunder sågar også Allan Wind Petersen personligt) skulle være blevet begæret konkurs. Endvidere er der blevet skrevet, at der skulle være blevet begået kreditorflugt i et projektselskab ejet af Wind PartnerInvest, og videre at Wind koncernen skulle være økonomisk presset.

05/11/2010 Tilbygning på vermlandsgade - byggestart

Wind Ejendomme har igangsat opførelsen af en tilbygning på Vermlandsgade 51, 2300 København.

26/04/2010 Odense Havneudvikling A/S overdraget til Sjælsø Gruppen (I 2010)

Wind Ejendomme A/S har afhændet Odense Havneudvikling A/S (OHU) til Sjælsø Danmark A/S.

25/03/2010 Salg af projekt

Wind Ejendomme A/S har solgt Ejendomskommanditselskabet Ørestad Syd (EØS).

02/03/2010 Tilsagn om byggefinansiering til opførelse af Kollegium beliggende Øresundsvej 92-94 i københavn

Wind Ejendomme har - langt om længe - opnået tilsagn omkring byggefinansiering til opførelse af e

17/11/2009 Kollegium Øresundsvej i københavn - byggestart

Wind Ejendomme har igangsat opførelsen af et kollegie på Øresundsvej 92-94, København. Byggeriet omfatter opførelsen af 24 ungdomsboliger (kollegieværelser) og 1 butik i stueniveau, og vil have et samlet etageareal på ca. 1.300 m² når det står færdigt.

Sider