Nyheder

05/11/2018 Køb af erhvervsejerlejligheder

Wind Ejendomme har igennem søsterselskabet - AMH EjendomsInvest ApS - erhvervet en mindre erhverv

17/09/2018 IB4 - Meeting & Dining

Wind Ejendomme har etableret et nyt mødekontor-/bespisningssted for (primært) forretningsfolk i l

12/10/2017 Flintholm Kollegiet ApS

Flintholm Kollegiet ApS er blevet afhændet til Heimstaden AB.

16/06/2015 Salg af Vermlandsgade 51

Ejendommen Vermlandsgade 51, 2300 København S er blevet afhændet for ca. DKK 120 mio.

07/11/2013 Salg af Øresundsvej 92-94

Wind Ejendomme har afhændet ejendommen beliggende Øresundsvej 92-94, 2300 København S.

03/12/2012 Flintholm II - nyt kollegium

Flintholm Kollegiet ApS - der indgår i Wind-koncernen som et halvtejet datterselskab - har erhver

31/10/2012 Forlængelse af lejekontrakt med Obi Sport

Ejendomskommanditselskabet Vermlandsgade 51, der ejer ejendommen beliggende samme sted, har forlænget lejekontrakten med Obi Sport for yderligere 2 år. Lejekontrakten er herefter uopsigelig til ultimo 2018.

15/05/2012 Wind Ejedomme - Aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet - mht udvikling af nye projekter - i Wind Ejendomme er p.t. det laveste siden selskabet blev etableret i 2002.

20/01/2012 Kollegium Øresundsvej i København - Ibrugtagning

"Øens Kollegie", beliggende Øresundsvej 92-94, 2300 København S. er idag blevet ibrugtaget af 24 unge under uddannelse.

03/12/2011 Tilbygning Vermlandsgade

Tilbygning på ejendommen beliggende Vermlandsgade 51, 2300 København S på 733 m² er tilendebragt efter et fint byggeforløb med totalentreprenøren EK Entreprise A/S. bygningen blev ibrugtaget den 28. november 2011.

Sider