Værdiansættelse af igangværende projekter

Nedenstående skema udviser en komplet liste over igangværende projekter, hvori der deltager ekserne private passive investorer.

Anskaffelsessum og anslået dagsværdi er angivet for hvert projekt, med angivelse af hvilket år projekter er etableret.

Anskaffelsespriserne er angivet incl. anskaffelsesomkostninger, herunder honorarer til Wind Ejendomme.

 

Igangværende projekter (m/deltage. af private investorer)

 

Projekt   År

Købspris 

 

Dagsværdi 

Forskel 

   

 

 

 

 

Falkoner Kollegiet, Fred.   09

 65.000

-

 130.000

 +65.000

Kvægtorvet, Næstved *  04

59.000

-

60.000

  +19.000

Strynøgade 5-7, Kbh.  03

69.000

-

112.000

+43.000

I alt *  

193.000

-

302.000

+127.000

 *: Incl. akkumulerede driftsmæssige overskud.

Opdateret den 1. januar 2019.

(se investeringsresultatet af afviklede projekter med private investorer: her)