Vesterbrogade 13/Helgolandsgade 2, 1620 København V. - solgt i december 2005

 To attraktive og meget centralt beliggende investeringsejendom i det indre københavn.
Ejendommene har en god fordeling på butik, kontor og bolig.

Vesterbrogade 13 er på i alt 1.235 m² etageareal i 4 etager ekskl. tagetage og kælder. Bygningen er opført i mursten med pudsede og malede facader. Tagdækning er skifer og tagpap. Der er trævinduer mod gården, mens vinduer mod Vesterbrogade har aluminiumsbeklædning. Både tag og vinduer er i god stand. Der er installeret ventilation med køling i hele bygningen. Bygningens kælder, stue og 1. etage anvendes til butik, mens 2. - 4. etage er udlejet til kontor.

Helgolandsgade 2 er på i alt 1.194 m² i 5 etager ekskl. tagetage. Bygningen er opført i mursten med pudsede og malede facader. Tagdækning er af skifer og tagpap, mens vinduer er plastikvinduer med termoruder fra 1982. Både tag og vinduer er i god stand. Tagetagen er ikke indrettet. Bygningens stue og 1. sal anvendes primært til erhverv, mens 2. - 4. etage indeholder 7 boliglejemål.

 

Matr. nr.: 756 Udenbys Vester Kvarter, København
Opført: 1900
Grundareal: 545 m² heraf 0 m² vej
Etageareal: 2.429 m²
Off. vurdering: Kr. 35.500.000, grundværdi kr. 3.719.600

 

Lejeindtægter
Der er i alt 15 lejere i ejendommen med en god fordeling på bolig, kontor og butik
Lejere
Areal
Leje %-fordeling
Bruttoleje
Leje pr. m²
Butik
688 m²
28,3
1.280.000
1.868
Bolig
681 m²
28,0
592.000
869
Kontor
691 m²
28,5
920.000
1.331
Lager
190 m²
7,8
95.000
500
Bar
179 m²
7,4
216.000
1.207
Reklameplads, tag
 
 
174.000
 
 
2.429 m²
 
3.282.000
1.351
Depositum udgør kr. 923.289

 

Driftstal
Bruttoleje
3.282.000
Ejendomsskatter  
- -477.000
 
Forsikring
- 27.000
 
Ejendomsadministration  
- 31.000
 
Vedligeholdelse  
- 129.000
 
Lejeres driftsbidrag  
56.000
 
Vicevært  
-42.000
 
Diverse  
-43.000
 
Ikke afløftbar moms  
- 9.000
 
Driftsomkostninger i alt
 
-7020.000
Nettoleje      
2.580.000

 

Emne/område: