Krimsvej 11-13, 2300 København S.

Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13 har i august 2006 solgt byggegrunden for ca. kr. 65 mio.

Selskabet blev etableret i sommeren 2005, hvor byggegrunden blev erhvervet for ca. kr. 25 mio.

Investorerne realiserede dermed en gevinst på ca. kr. 40 mio. (før skat), som blev udbetalt kontant til dem ultimo 2006.

-------------------------------------

Ejendommen husede tidligere CP Auto (autoophugger). CP Auto  fraflyttede lejemålet primo 2006.

Grundens areal udgør ca. 5.500 m².

 

Matr. nr.:  61 C Sundbyøster
Opført:  
Grundareal:  5.476 m²
Etageareal:  
Off. vurdering:  

Ejendommen blev erhvervet af Wind PartnerInvest (15% ejerandel) sammen med en kreds af eksterne partnere gennem selskabet Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13. Wind Ejendomme har indgået en udviklingsaftale med Ejendomskommanditselskabet Krimsvej 11-13, hvori Wind Ejendomme påtager sig det overordnede ansvar for udviklingen af projektet.

Emne/område: