Vestergade 25, Køge

EJENDOMMEN BLEV SOLGT I 2007

En meget centralt beliggende byejendom, som i 2003/04 blev udbygget og renoveret. I forbindelse hermed har Coop Danmark A/S indgået en ny lejekontrakt med 10 års uopsigelighed.

Ejendommen er særdeles velbeliggende kun ca. 150 mtr. fra Torvet i Køge og med gode adgangs- og parkeringsforhold. Ejendommen er opført i 1974 af det daværende FDB og blev i 2003/04 væsentligt renoveret, om- og tilbygget, idet ejendommens stueareal øges med 1000 kvm. og kælderarealet med 216 kvm. I forbindelse med renoveringen og udbygningen af ejendommen har Coop Danmark A/S indgået en ny lejekontrakt, som for lejer er uopsigelig ind til 2014.

 

Matr. nr.: Ejerlejlighed nr. 1 af 31-a og 31-b, Køge Købstads Bygrunde
Opført: 1974, om- og tilbygget i 2003/04
Grundareal: 11.490 m²
Etageareal: 4.316 m², heraf 809 m² kælder (efter tilbygning)
Off. vurdering: Kr. 29,5 mio., grundværdi kr. 6.2 mio.

 

Lejeindtægter
COOP Danmark A/S er ejendommens eneste lejer
Lejere
Areal
Leje %-fordeling
Bruttoleje
Leje pr. m²
Butik
4.316m²
100
2.942.700
682
Depositum udgør kr. 0

 

Driftstal
Bruttoleje
2.942.700
Skatter og afgifter 2006
- 108.011
 
Ejendomsadministration  
- 31.000
 
Udvendig vedligeholdelse  
- 105.000
 
Driftsomkostninger i alt
 
- 244.011
Nettoleje      
2.698.689

 

Emne/område: