Vasevej 117, Birkerød

EJENDOMMEN BLEV SOLGT I 2008

Ejendommen er meget velbeliggende i Bistrup i Birkerød.

Ejendommen består af tre selvstændige bygninger. Hovedbygningen er udlejet til Dagrofa. De to mindre bygninger er p.t. uudlejede (pga. afventer nedrivning). 

I forbindelse med at der i oktober 2005 er vedtaget en ny lokalplan for området ventes de to mindre bygninger på grunden nedrevet, for at gøre plads til nyt boligbyggeri.

Ejendommen er erhvervet af Wind Ejendomme. Overdragelsesprisen er gjort afhængig af den efterfølgende udvikling af ejendommen. Sælger af ejendommen modtager således en efterbetaling når udviklingen er fuldt gennemført.

Lokalet under dagligvarer butikken på ca. 300 m² står tomt.

 

Matr. nr.: 2 C, Bistrup By, Bistrup
Opført: 1964
Grundareal:  ca. 1.600 m²
Etageareal:  3.000 m²
Off. vurdering: Kr. 25.600.000, grundværdi kr. 1.968.400.

 

Lejeindtægter
Lejere
Areal
Leje %-fordeling
Bruttoleje
Leje pr. m²
Dagligvarer
 2.681 m²
100,0
3.000.000
1.106
Lokale i kælder
300 m²
 
0
0
Ny butik
 m²
 
0
0
 
2.981 m²
 
3.000.000
 

 

Driftstal:
Bruttoleje
3.000.000
Ejendomsskat    
 - 280.000
 
Forsikring

- 20.000

 
Ejendomsadministration
- 15.000
 
Vedligeholdelse  
- 60.000
  
Driftsomkostninger i alt  
- 375.000
Nettoleje      
2.625.000

 

Emne/område: