Vermlandsgade 51, 2300 København S.

EJENDOMMEN BLEV SOLGT I 2015

Ejendommens stueetage og kælder (parkering) er udlejet til SuperBest (tidligere ISO Supermarked).

SuperBest har fremlejet ca. 800-900 m² til Jysk.

Ejendommen blev erhvervet af ICA AB, der i forbindelse med salget af ISO kæden til Dagrofa A/S i slutningen af 2004, også valgte at sælge ejendommen. Som led i Dagrofas overtagelse, blev det samtidigt besluttet, at samle ISOs administration i Dagrofas hovedkontor i Brøndby. Ejendommens 1. og 2. sal blev således ryddet i forbindelse med vor overtagelse.

I april 2009 er lejekontrakten med ejendommens hovedlejer - Super Best - blevet fornyet. Lejen er i den forbindelse øget med ca. kr. 1,2 mio. p.a., og lejekontraktens uopsigelighedsperiode forlænget helt frem til den 1. juli 2022.

Når den nye huslejestigning er fuldt implementeret (efter ca. 2 år) giver projektet et årligt overskud på mere end kr. 2 mio. p.a.  

Indgåelsen af den nye lejekontrakt medfører endvidere at udviklingen af ejendommens ikke udlejede arealer samt udnyttelsen af en ikke fyldt ud benyttet byggeret kan påbegyndes. Tiltag som vil øge projektets afkast yderligere.

SuperBest har i løbet af 2008 istandsat varehuset for et større millionbeløb, således at butikken i dag fremstår som ny indvendigt.

I 2010/2011 er der opført en tilbygning på 734 m². Heraf er 2/3 udlejet til Obi Sport A/S. 

Ejendommen er erhvervet sammen med en kreds af eksterne investorer.

 

Matr. nr.: 246 Amagerbros Kvarter, København
Opført: 1974
Grundareal: 9.540 m²
Etageareal: 10.665 m²
Off. vurdering: Kr. 79 mio., grundværdi kr. 10,49 mio.

 

Lejeindtægter
Lejere
Areal
%-fordeling
Bruttoleje
Leje pr. m²
SuperBest, st.
5.262 m²
 
6.895.000
 
Tilbygnign 

 734 m²

 

 1.082.000

 
Ledig, 1./2. sal
1.860 m²
 
0
 
P-pladser
2.809 m²
 
0
 
 
10.665 m²
 
7.977.000
 

 

Driftstal:
Bruttoleje
7.977.000
Forsikring    
- 75.000
 
Ejendomsadministration
- 40.000
 
Vedligeholdelse  
- 350.000
 
Driftsomkostninger i alt  
- 465.000
Nettoleje      
7.512.000