Kvægtorvet 8-12, Næstved

Ejendommen er nyopført på et yderst centralt beliggende grundstykke med et stort antal parkeringspladser og direkte adgang til gågadenettet.

 

 

 

 

Ejendommen er opdelt i to ejerlejligheder med henh. Kvickly og Næstved Kommunes Hovedbibliotek som lejere. Vi har erhvervet ejerlejligheden med Coop Danmark A/S (Kvickly) som lejer på en lejekontrakt, som er uopsigelig for lejer ind til 2014.

Ejerlejligheden har et samlet areal på 4.549 kvm. fordelt med 3.555 kvm. stueareal, 687 kvm. kælderareal og 245 kvm. på 1. etage. Hertil kommer 62 kvm. fællesarealer samt 799 kvm. varegård.

Matr. nr.: Ejerlejlighed nr. 1 af 4-au og 14, Næstved Bygrunde
Opført: 2004
Grundareal: 11.490 m²
Etageareal: 4.549 m², heraf 687 m² kælder
Off. vurdering: Ejendomsværdi 36.500.000. Grundværdi 3.523.800
Lejeindtægter
Coop Danmark A/S er ejendommens eneste lejer
Lejere
Areal
Leje %-fordeling
Bruttoleje
Leje pr. m²
Butik
4.549 m²
100
3.876.000
852
Depositum udgør kr. 0
Driftstal
Bruttoleje
3.876.000
Skatter og afgifter 
- 77.523
 
Ejendomsadministration  
- 32.000
 
Udvendig vedligeholdelse  
- 96.550
 
Driftsomkostninger i alt
 
- 206.073
Nettoleje      
3.669.927