Strynøgade 5-7, 2100 København Ø.

En centralt og velbeliggende ejendom på Østerbro, som frem til efteråres 2004 blev anvendt til P-hus.

Ejendommen blev frem til den 1. juni 2005 ombygget fra P-hus til et kollegium og fremstår i dag fuldstændig nyrenoverede.
 

Strynøgade 5-7 udgør en ejerlejlighed i en større ejendomskarre. Kommanditselskabet har erhvervet den ejerlejligheden, som omfatter bygningens 5 øverste etager (1. - 5. etage). Ejerlejligheden rummer idag et kollegium med 102 værelser på i gennemsnit ca. 40 kvm. brutto, 3 store fælles opholdsrum og en stor fælles tagterrasse.

I september 2009 indgik selskabet en uopsigelig lejekontrakt frem til 2022 med KU omkring leje af ejendommen. KU fremlejer kollegieværelserne til udvekslingsstuderende.

Se iøvrigt www.oesterbrokollegium.dk.

Matr. nr.: 418 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 11, København
Opført: 1954, ombygget 2004/05
Etageareal: Etageareal : 4.072 kvm.
Lejeindtægter
Ejendommen har 102 kollegieværelser på i gennemsnit 35 kvm. brutto og 25 kvm. netto
Lejere
Areal
Leje %-fordeling
Bruttoleje
Leje pr. m²
100 kollegieværelser
4.072 m²
100
4.348.000
1.067
Depositum udgør kr. 2.174.000
Driftstal
Bruttoleje
4.348.000
Ejendomsskatter
-204.000
 
Forsikring  
- 55.000
 
Ejendomsadministration  
- 135.000
 
Vedligeholdelse  
- 143.000
 
Vicevært, ejerforening  
- 205.000
 
Driftsomkostninger i alt  
- 742.000
Nettoleje      
3.606.000