Ungdomsboliger på frederiksberg


Falkoner Kollegiet - en yderst velbeliggende ejendom på Sylows Allé på Frederiksberg, indeholdende 114 ungdomsbogliger. Alle ungdomsboligerne har eget bad, toilet og køkken (kogeniche). 

Ejendommen er beliggende meget centralt på Frederiksberg, med såvel CBS, Frederiksberg Gymnasium, Metrostation (Frederiksberg), Frederiksberg Centeret, fitnesescenter (Fitness.dk) som nærmeste beboere (alle de nævnte faciliteter ligger mellem 25-300 meter fra kollegiet.).

Wind Ejendomme har erhvervet ejendommen sammen med en kreds af eksterne investorer i oktober 2009 af ebh Fonden.

Ejendommen blev ibrugtaget i sommeren 2007. 

Der er opnået statstøtte til opførelse af kollegiet. De første 20 år vil lejen være underlagt de særlige regler omkring støttede kollegier, som medfører at lejen vil ligge ca. 20-25 % under markedslejen. Udlejningsrisikoen forventes derfor at være meget begrænset.

Boligsøgende under uddannelse kan blive skrevet op på venteliste til en ungdomsbolig her: www.kollegierneskontor.dk

P.g.a. kollegiets gode beliggenhed, huslejens relativt lave niveau, og gode apteringsforhold, er der en meget lang ventetid for at komme ind på kollegiet. 

Driftstal
Bruttoleje
4.475.000
Ejendomsskatter (anslået)
-225.000
 
EF-bidrag  
-200.000
 
Administration og vicevært   
-275.000
 
Vedligeholdelse  
-200.000
 
Andre omkostninger  
-90.000
 
Driftsomkostninger i alt  
990.000
Nettoleje      
3.485.000

 

Kollegiet er en del af en ejerforening, der bl.a. også består af en biograf (Nordisk Film), dagligvarerbutik (Irma), 17 beboelsesejerlejligheder, og en parkeringskælder.