Ungdomsboliger på Frederiksberg

En velbeliggende kollegieejendom på Preben Kaas Vænget på Frederiksberg, indeholdende 117 ungdomsbogliger, som blev ibrugtaget i oktober 2009.

Wind Ejendomme erhvervede grunden af Frederiksberg Kommune primo 2005. Byggeriet af ejendommen blev påbegyndt i juni 2008 og afsluttet i oktober 2009.

Der er opnået statstøtte til opførelse af kollegiet. De første 20 år vil lejen være underlagt de særlige regler omkring støttede privatejede ungdomsboliger, som medfører at lejen vil ligge ca. 15-25% under markedslejen. Udlejningsrisikoen forventes derfor at være meget begrænset.

Boligsøgende under uddannelse kan blive skrevet op på venteliste til en ungdomsbolig her: www.kollegierneskontor.dk.

Driftstal
Bruttoleje
5.500.000
Ejendomsskatter
-300.000
 
Forsikring  
-50.000
 
Administration og vicevært   
-300.000
 
Vedligeholdelse  
-200.000
 
Andre omkostninger  
-150.000
 
Driftsomkostninger i alt  
-1.000.000
Nettoleje      
4.500.000