Renteforventninger

Wind Ejendomme forventer, at både de lange og de korte renter vil falde massivt i den nærmeste fremtid.

Virksomheden har i overensstemmelse hermed omlagt alle fastforrentede lån og tilbagesolgt en række fastrenteaftaler (swap-aftaler), til lån med kort variabel rente, i forventning om, at et rentefald snartligt indtræffer. Renterne vil senere - såfremt denne tese bliver til virkelighed - kunne fastlåses på lavere niveauer igen.

Særligt 30 årige fastforrentede realkreditobligationer vil med fordel kunne indfries og omlægges til kort rente, idet de bagvedliggende realkreditobligationer - p.t. under den nuværende finans-/likviditetskrise - handles til uforholdsmæssigt lave kurser. Både privates lån og 10-mandskommandister der investerer i personligtregi vil kunne hjemtage kursgevinsten (på de obligationslån der tilbagekøbes til en lavere kurs) skattefrit.