Byggeopgave i udbud

(OGSÅ PUBLICERET I BERLINGSKE TIDENDE)

Wind Ejendomme udbyder 24 ungdomsboliger på Amager i totalentreprise.

Wind Ejendomme indbyder totalentreprenør til at afgive bud på opførelse af 24 ungdomsboliger med butik i stuetagen, bygningen består af 1.117 m2 boliger 162 m2 butik og 223 m2 kælder. Grunden ligger på Øresundsvej 94, 2300 København S. Der forventes byggestart september 2009.

Licitationen er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud, som senest ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

De bydende, der ønsker at deltage i ovenstående totalentrepriseudbud, skal kontakte Rasmus Storgaard på rs@windejendomme.dk eller tlf. 70 20 75 70 og vil derefter få tilsendt password til hjemmesiden, da udbudsmaterialet skal downloades fra www.windejendomme.dk. Udbudsmaterialet vil kunne downloades fra tirsdag den 17. februar kl. 14.00.

Frist for afgivelse af tilbud er fredag den 20. marts 2009, kl. 14.00.

Byggeopgaven vil blive tildelt efter kriteriet, det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriterierne herfor vil fremgå af udbudsmaterialet.

Udbyder forbeholder sig ret til at forhandle med de tre tilbudsgivere, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Bygherren er Ejendomskommanditselskabet Øresundsvej 92-94, som er et associeret selskab til Wind Ejendomme koncernen.