Renter fastlåst

Hovedparten af de låneengagementer i de ejendomsprojekter Wind Ejendomme beskæftiger sig med er nu blevet rentefastlåst.

Renterne er blevet fastlåst i minimum 5 år og op til ca. 11 år, alt efter hvad der har været optimalt for det enkelte projekt. 

Vi skønner at den nugældende markedstrend - med svagt faldende/udfaldende renter - vil ændrer sig når et af to forhold slår igennem:

  1. Stigende inflation (dog tidligst om 6-9 måneder fra nu).
  2. Såfremt udbuddet af statspapirer - grundet de mange statslige hjælpepakker der p.t. lanceres globalt - bliver 'for stort'.

Skiftet i markedstrenden kan komme meget abrupt og hurtigt.

------------------------------------------------------------------------------------ 

Wind Ejendomme forventede i oktober 2008, at renterne ville falde kraftigt indenfor den nærmeste fremtid (både lange og korte renter). I overensstemmelse hermed blev alle fastforrentede lån opsagt og omlagt til lån med kort variabel rente i oktober sidste år. 

Den lidt aggressive strategi var kort sagt - midlertidigt - at gå i kort rente, afvente et rentefald, for så senere, at gå over i lange renter igen, når et givet nyt - forhåbentligt - lavere niveau var nået. 

-hvilket så nu er sket.