Kollegium Øresundsvej i København - Ibrugtagning

"Øens Kollegie", beliggende Øresundsvej 92-94, 2300 København S. er idag blevet ibrugtaget af 24 unge under uddannelse. Ejendommens stueetage blev ibrugtaget i december 2011 af Nybolig, der lejer ejendommens stueetage.

Der er modtaget statsstøtte til opførelsen af kollegiet. Udlejning af ungdomsboligerne i ejendommen varetages af KKIK. Ejendommen administreres af Wind Administration.

Læs mere om projektet her

-------------------------------------------

Ejendommen ejes af Ejendomskommanditselskabet Øresundsvej 92-94. Ejendommens værdi skønnes at udgøre ca. kr. 22-23 mio. Wind Ejendomme ejer mere end 50 % af anpartskapitalen i dette selskab.

Øens Kollegie er det fjerde kollegieprojekt Wind Ejendomme har udviklet, samt det sjette kollegieprojekt Wind Ejendomme har etableret som investeringsprojekt.