Historik for køb og salg af ejendomme

Nedenstående skema udviser en komplet liste over afsluttede projekter, hvori der har deltaget ekserne passive investorer (privatinvestorer).

Anskaffelses- og afståelsessummer er angivet for hvert projekt, med angivelse af hvilket år den pågældende transaktion er gennemført i.

Anskaffelsespriserne er angivet inklusiv anskaffelses-omkostninger, herunder honorarer til Wind Ejendomme.

 

 

Afsluttede projekter (med deltagelse af private investorer)

 

Projekt   År

Købspris 

 År

Salgspris 

Resultat 

Flintholm Kollegiet

 

Vermlandsgade 51 *

 05

 

04

190.000

 

85.000

17 

 

15

300.000

 

120.000

+110.000

 

+45.000

Krimsvej 11-13, Kbh.  05 

 24.000

 06

 62.000

 +38.000

Løvstræde 8, Kbh.  02

   39.000

 05

  58.000

  +19.000

Vesterbrogade 13, Kbh.   04

37.000

 07

55.000

 +18.000

Vasevej, Birkerød  05

52.000

 08

66.000

 +14.000

Vestergade 25, Køge  03

  45.000

 05 

  58.000

  +13.000

Havnestadhus, Kbh.   04 

116.000

 06 

 122.000

+6.000

Kong Georgs Vej 63-65, Frederik  02

21.000

 05

  26.000

  +5.000

I alt  

609.000

 

867.000

 +268.000

 *:Incl. akkumulerede driftsmæssige overskud.

En beskrivelse af de enkelte afviklede projekter kan ses under menuen: EJENDOMSPORTEFØLJE => AFHÆNDEDE EJENDOMME
 

 

(se det 'foreløbige' investeringsresultat af igangværende projekter med private investorer: her)