Højt Forrentede Lån

Wind Ejendomme tilbyder instituelle investorer / formuende investorer en yderst attraktiv forrentning af kapital, der udlånes til udviklingsprojekter.

Den formuende investor tilbydes en høj forretning af lån, der ydes til udvalgte ejendomsudviklingsprojekter Wind Ejendomme har under udvikling.

Lånenes løbetid udgør typisk mellem 15 og 24 måneder, og forrentes med mellem 12% og 22%, afhængigt af af det enkelte låns prioritetsstilling (og løbetid) samt projektets risikoprofil.

Lånene etableres i hvert enkelt tilfælde, som enkeltstående lån, med specifikke aftaler omkring rente, afvikling og indfrielsesvilkår, og ydes til et bestemt projektselskab, med en fastlagt klar strategi.

Lånene opnår typisk sekundær sikkerhed i projektselskabets aktiver. Projektselskabet er udover en 1. prioritetsfinansiering kapitaliseret med et mindre egenkapitalindskud.

Lånene har en mellem/høj risikoprofil.

Lånene udbydes i portioner a minimum kr. 5 millioner.

Kontakt John Olsen hos Wind Ejendomme for yderligere informationer herom.