Samarbejde med eksterne Investorer

Wind Ejendomme har mange års erfaring i, at samarbejde med såvel professionelle investor-er samt private investorer, omkring investering i fast ejendom. Det enkelte ejendomsprojekt karakteristika - herunder kapitalbehov, inve-steringshorisont, kompleksitet, risiko mv. - er afgørende for i hvilket investeringsregi, det enkelte samarbejde med eksterne investor-er etableres. 

Wind Ejendomme arbejder sammen med eksterne investorer i nedenstående fire overordnede former for investerings-"set up":

1. PROFESSIONELLE KAPITALFORVALTERE 

Wind Ejendomme etablerer udviklingsprojekter og anlægsinvesteringsprojekter i samarbejde med professionelle kapitalforvaltere. Her er tale om specifikke kapitalkrævende ejendomsprojekter, der etableres i samarbejde med en enkelt kapitalforvalter, der derved opnår en mere direkte involvering i det enkelte projekt. Kapitalforvalteren fremskaffer den risikovillige kapital, imens Wind Ejendomme tilvejebringer den nødvendige udviklings- / management know how.
>> læs mere

2. PRIVATE INVESTORER

Wind Ejendomme etablerer investeringsprojekter med eksterne private investorer. Wind Ejendomme er altid medinvestor i disse projekter - typisk med den største ejerandel - på lige fod med de øvrige investorer. Hvert projekt indeholder en enkelt overskuelig ejendom, hvor investors risiko altid søges minimeret mest muligt (bemærk: investeringsstop i 2004-2008. Læs mere) 
>> læs mere

3. WIND EQUITY

Den formuende investor har igennem Wind Equity mulighed for, at placere kapital i forskellige ejendomsprojekter med en kort investeringshorisont, og et højt krav til afkast af den investerede kapital. Investor er mere passiv i denne investeringsform end i de ovenfor nævnte investeringsformer. 
>> læs mere

4. HØJT FORRENTEDE LÅN 

Kortsigtede enkeltstående lån til enkeltstående ejendomsprojekter, ydet på klare fastlagte aftaler omkring optagelse, rente, afdrag og afvikling. 
>> læs mere